Základní podmínky půjčování obytných aut

Všeobecné podmínky

 • minimálně řidičský průkaz skupiny B 
 • minimální věk 25 let -praxe v řízení minimálně 5 roky 
 • předložení občanského a řidičského průkazu 
 • minimální doba zapůjčení obytných aut 3 dny 
 • ve vozidlech je přísný zákaz kouření 
 • do vozidel je zákaz nošení a vstupu domácích mazlíčků, mimo obytného auta pan "Miller" 
 • je možné cestovat po území Evropy včetně Turecka evr. části s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny 
 • Přepravovat rozměrné a nebezpečné předměty, ktetré by mohly poškodit interiér vozu je dovoleno pouze v prostorech určených k přepravě zavazadel. V případě obytných vozů se jedná o takzvanou garáž v zadní části obytné nástavby. V případě jiných kategorií vozidel jsou to zavazadlové prostory, takzvané "kufry" v zadních částech vozů. 
 • V termínu od 1 .7. - 15 .7. 2022 lze uskutečnit výpůjčku pouze na celé časové období

Předání a vrácení  vozu

 • předání v pracovní den po - pá od 15 hodin první den výpůjčky
 • vrácení v pracovní den do 11 hodin poslední den výpůjčky
 • předání i navrácení vozidla probíhá v pracovní době. Pracovní doba je stanovena pondělí - pátek (mimo svátky) od 9:00 do 17:00 hodin. Mimo pracovní dobu bude možné vozidlo převzít nebo vrátit po předchozí domluvě 
 • první a poslední den výpůjčky se počítá jako jeden den
 • vůz se přebírá i vrací na adrese Levobřežní 9 Praha 8
 • vůz se přebírá i vrací v čistém stavu 
 • nádrž pohonných hmot se přebírá i vrací zcela naplněná 
 • WC a odpadní nádrž se vracejí vyprázdněné a vypláchnuté wc

Platební podmínky

 • minimální doba zapůjčení obytných aut 3 dny
 • záloha 30% s ceny nájmu, doplatek nájemného se hradí nejpozději 30dní před pronájmem 
 • vratná kauce: 20.000,- Kč,  vratnou kauci hradí nájemce pronajímateli v hotovosti při předání vozu. Vratnou kauci lze uhradit také bezhotovostně. V tomto případě musí být částka připsána na účet pronajímatele nejpozději v den zahájení pronájmu.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo zadržet kauci až do úplného vyčíslení výše způsobené škody. 
 • U vozidla pan "Miller" je možnost domácího mazlíčka, jednorázový poplatek 1000,- Kč

Storno poplatky

 • Nájemce je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy zaplacením odstupného a to -30 a více dní před termínem zapůjčení
 • 30 a více dní před termínem zapůjčení 
 • 50% zálohy 14 až 30 dní před termínem zapůjčení  
 • 100% zálohy 0 až 14 dní před termínem zapůjčení - 100% ceny nájmu
 • V případě rušení nájmu z důvodů onemocnění Covid 19 nebo karantény, (nebo jiného závažného onemocnění) vracíme 90% nájmu, pouze s potvrzením od hygienické stanice nebo praktického doktora. (Zrušení z důvodů Covid 19 nebo karantény(nebo jiného závažného onemocnění) je možné uplatnit maximálně 4 dny před nájmem.) Dále postupujeme dle dostupných možností např. nabídnutí vozu dále k pronájmu a v případě úspěchu následného pronájmu vracíme adekvátní část
 • V případě přetrvání restrikcí (nebo jiných nařízení), který neumožní svobodné užívání obytného auta, nabízíme bezplatnou změnu termínu.
 • Storno poplatky ze zálohy vracíme formou voucheru s platností jeden rok. ( myslíme tím ty peníze, které by vám neměli být vráceny, snažíme se vycházet maximálně vstříc daným situacím )

Sankce

 • za vrácení nevyčištěného vozu minimálně 1000,- - 3000,-Kč -
 • za nevyprázdněné WC 1.000,- Kč -
 • při extrémním znečištění (olej, barva, asfalt, lepidlo, výkaly, alkohol, písek, bláto atd.) 10.000,- Kč -za porušení zákazu kouření nebo vstupu domácích mazlíčků 10.000,- Kč ( mimo vozidla "pan Miller"
 • Ve vozech je zakázáno kouřit, zapalovat jakýkoliv oheň (včetně svíček, vonných svíček, aroma lamp a vonných tyčinek) s výjimkou v obytných vozech vestavěného plynového vařiče. 

Pojištění

 • Naše vozy jsou pojištěny se spoluúčastí 10 % (minimálně 10.000,-Kč). Rozsah pojištění: havárie, odcizení, živelní událost, vandalismus a poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem. Osoby ani přepravovaný náklad pojištěny nejsou. 
 • Poškození interiéru nájemcem nebo třetí osobou (zničení nebo odcizení) se z havarijního pojištění neuplatňuje, poškození hradí nájemce.

Uvedené informace mají základní informativní charakter, podrobné informace jsou upřesněny a specifikovány viz níže - podmínky, smlouva